in Bangkok
..
150 Bibi-gnomey's werden uitgedeeld aan de deelnemers van de bijeenkomst van 'alternatives to consumerism' in het buddhamonton-park in bangkok. 

AtoC verenigt tientallen over de hele wereld verspreide initiatieven tegen het steeds maar meer consumeren als nieuwe 'religie'. Onder de deelnemers veel vertegenwoordigers van inheemse volkeren en inwoners van de zuidelijke landen, wier eigen cultuur vaak ondermijnd wordt door het 'consumentisme'. 

De gnomey, of het kaboutertje vertegenwoordigde de Nederlandse inbreng; het biologisch-dynamische landbouwbedrijf terLinde, voorheen Loverendale. Loverendale is niet zomaar een BD-bedrijf, maar was de eerste antroposofische landbouwonderneming buiten Duitsland.

 In 1926 opgericht door Maria Tak-Van Poortvliet en Ehrenhardt Pfeiffer, de rechterhand van Rudolf Steiner. Pfeiffer evolueerde de agrarische theorien van Steiner tot praktische methodes op Loverendale. 

De speciale spirituele impuls van het eiland Walcheren, waar Loverendale gevestigd is, trok in die tijd ook kunstenaars als Piet Mondriaan en Jan

Toorop. Roel van Duijn werkte er een jaar om op krachten te komen na de turbulente episode als provo-leider in de jaren zestig. Hij was zeer onder de indruk van het verhaal van de Loverendale-medewerkers dat de kabouters, als goede geesten van de aarde, niet verstoord mochten worden door tractoren. Het inspireerde hem tot de naam van de beweging die hij later in Amsterdam zou oprichten: de Kabouter-beweging.
 
 
Deze foto's zijn gemaakt door Peter Lievense